Rady a Tipy

 

Príjem sa nerovná bohatstvu
Výška výplaty vysvetľuje len približne 30 % rozdielov medzi bohatstvom rôznych domácností. Čo v skutočností zaváži je časť príjmu, ktorá putuje do investícií. Milionári v priemere investujú takmer 20 % zo svojich príjmov. Danko a Stanley ponúkajú vzorec pre určenie toho, či vaše čisté bohatstvo je úmerné vaším príjmom. Vynásobte svoj vek vašim ročným príjmom domácnosti pred zdanením zo všetkých zdrojov, okrem dedičstiev a vydeľte to desiatimi. Výsledok očistený o dedičstvá je to, koľko by mal byť váš čistý majetok. Nie je realistické očakávať, že 25 ročný človek, ktorý zarába 10 000 Eur ročne bude mať naakumulovaných 25 000 Eur. Ak ste začali so šetrením neskôr, tak by ste mali ušetriť aspoň 20 % až 25% zo svojich príjmov. Uvedený vzorec tiež pomáha rozlíšiť budúcich možných milionárov od rádoby milionárov. Tí, ktorí patria do vrchnej štvrtiny v naakumulovanom bohatstve sú podľa Danka a Stanleyho tzv. podivuhodní akumulátori majetku (PAM). Tí v spodnej štvrtine sú takzvaní slabí akumulátori (SAM).

Vypracujte si rozpočet
Väčšina milionárov má rozpočet. Tí, ktorí rozpočet nemajú, investujú podstatnú časť z každého svojho príjmu ešte predtým, než z neho začnú míňať. Rozpočtovanie ide podľa autorov oveľa ľahšie, ak si dlhodobé prínosy tejto činnosti vizualizujete.

Majte prehľad o tom, kam idú vaše financie
Viete koľko peňazí minie vaša rodina ročne na jedlo, oblečenie a ubytovanie? Takmer dve tretiny milionárov odpovedalo na túto otázku „áno“. Ale len 35 % ľudí s vysokým príjmom, ktorí milionármi neboli, odpovedali kladne.

Ujasnite si, čo chcete dosiahnuť
Máte jasne definované denné, týždenné, mesačné, ročné a životné ciele? Z tých milionárov, ktorí na túto otázku odpovedali „nie“, je už väčšina na dôchodku a svoj cieľ o finančnej nezávislosti už dávno dosiahli.

Čas sú peniaze
Všetko to vypracovávanie rozpočtov a stanovovanie cieľov zaberá čas, avšak milionári sú ochotní ho obetovať.  Keď dôjde na organizovanie si času, tak riadenie svojho majetku uprednostňujú pred inými svojimi aktivitami.

Milujte to v čom bývate
Výber vášho domu, ale tiež frekvencie ako často ho budete meniť, ovplyvní vašu schopnosť zhromažďovať majetok. Podľa knihy Sused milionár, bohaté rodiny sú bežne vašimi susedmi po nejaký ten čas. Polovica milionárov bývala v tom istom dome viac ako 20 rokov. Ľudia, ktorí bývajú v miliónových domoch, nie sú milionármi. Možno majú vysoké príjmy ale ide len o napodobňovanie trblietavých milionárov a v skutočnosti žijú ako na bežiacom páse.

Nepotrebujete drahé autá
Až 86 % luxusných si nekúpili milionári. V skutočnosti, ako uvádza Stanley, jeden z troch ľudí, ktorí vymenili svoje staré auto za nové dĺžil na starom aute lízingovke viac, ako bola jeho cena. Je ťažké  stať sa milionárom, ak robíte takéto obchody.

Bohatí ľudia sú šťastnejší
Výskum Danka a Stanleyho ukazuje, že áno, sú. Podľa ich zistení „finančne nezávislí ľudia sú v priemere šťastnejší ako ich rovesníci s rovnakým príjmom, ktorí finančne zabezpečení nie sú“. So  životom v rámci svojich možností a dostatkom peňazí na bankovom účte zároveň prichádza aj pokoj na duši. Prieskumy ale ukázali, že tí, čo sa vozia na BMW a na rukách majú Rolexy nie sú šťastnejší ako tí, čo sa vozia na Hondách a na rukách nosia Timexy.